Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-159-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Jul-2015
Data e skadimit: 23-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me paisje ( instrumente psikologjike) për nevojat e arsimit”
15 159 121 Njoftim per kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Nabavka opreme ( psiholoških instrumenata ) za potrebe ""
15 159 121E serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: