Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-133-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 10-Jul-2015
Data e skadimit: 22-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Ndërtimi i rrugës “Lebanë – Prugovc” –L=920.0m
Njoftim per kontrate 616 15 133 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta “Leban-Prugovc“-L=920.0m
OBAVEÅ TENJE O UGOVORU 616 15 133 521.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X