Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-166-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Jul-2015
Data e skadimit: 23-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Dezinfektimi dhe deratizimi i Objekteve shendetsore dhe arsimore”
Nr._14_166_221 shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Dezinfekcija i deratizacija zdravstvenih i obrazovnih objekata "
Nr. 14 166 221 Serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: