Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-151-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Jul-2015
Data e skadimit: 29-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me pajisje mjekësore për nevojat e QKMF-së dhe QMF-së”.
616 15 151 121 Njoftim per informata shtese ose permirsim gabimi-QKMF.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka medicinske opreme za potrebe KCPM i CPM u Prisrini.
616 15 151 121 Obavestenje ododatnim informacijama ili ispravci graskama.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: