Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-164-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 14-Jul-2015
Data e skadimit: 06-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Ndertimi i rrugës nga Flotacioni-Lagja Vakovc(Marevc)”
Njoftim per kontrate.docx
Notice Title: Construction of road from the Mine- Quarter Vakovc ( Marevc )”
Notice of contract .docx
Titula Nabavke: Izgradnja puta od Vakovc mina naselja ( Marevc )”
Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: