Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-081-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Jul-2015
Data e skadimit: 25-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rruget e Prishtines.
Njoftim per anulim shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Horizontalnaivertikalnaulicainaselja u graduopštinePriština
Njoftim per anulim serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: