Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-128-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 16-Jul-2015
Data e skadimit: 27-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave ne Komunën e Prishtinës
Njoftim per dhanje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Krecenje rekonstrukciju i škola u opštini i Prištine "
Njoftim per dhanje serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: