Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-138-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 50000000-5
Data e publikimit: 16-Jul-2015
Data e skadimit: 20-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me gypa dhe pjese fazonike per rrugën Xheladin Kurbaliu”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “ Snabdevanje cevi i kanalizacije okov za deonici puta Xheladin Kurbaliu „
OBAVEsTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: