Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-098-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jul-2015
Data e skadimit: 30-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e Elektrikes në Shkolla
NJOFTIM PËR KONTRATË.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje fakultet u školi
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: