Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-062-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 16-Jul-2015
Data e skadimit: 27-Jul-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me materiale shpenzuese per nevojat e laboratorit dhe rëntgenit ne QKMF –Ritender”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: ” The supply of consumables for the needs of the laboratory and x-ray in QKMF- Ritender”
CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: :“Nabavka potrošnog materijala za potrebe laboratorije i rendgen u QKMF Ritender”
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: