Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-072-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 16-Jul-2015
Data e skadimit: 10-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale
Nr 616 15 072 521 Mirembajtja e ngrihjes qendrore ne shkollat dhe institucionet tjera komunale - Ritenderim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje grejanja u školama i drugim institucijama komunalnih
Br. 616 15 072 521 Održavanje grejanja u školama i drugim institucijama komunalnih - ritender.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: