Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-169-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 16-Jul-2015
Data e skadimit: 12-Aug-2015
Titulli i shpalljes: ”Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi”
Njoftim per Kontrate 1.docx
Notice Title: Road construction Barileve-Besi
Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Izgradnja puta Barileve - Besi
Obavestenje o ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: