Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-179-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Jul-2015
Data e skadimit: 04-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e paisjeve laboratorike , sterilizatorëve dhe të stomatologjisë
616 15 179 221 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odrzavanje opreme za laboratoriju, sterilizatore i stomatologiju
616 15 179 221 Obavestenje o Ugovoru -Odrzavanje oprema za laboratore, sterilizatora i stomatologiju.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: