Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-081-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 20-Jul-2015
Data e skadimit: 11-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët Prishtinës
Nr. 15 081 521 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugeve te Prishtines - ritenderim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Horizontalna i vertikalna ulica i naselja u gradu opštine Priština
Nr. 15 081 521 Obavestenje o ugovoru - ponovljen tendera.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: