Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-057-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 20-Jul-2015
Data e skadimit: 31-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në vijat rurale ekzistuese,pjesa III dhe VI
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevoz ucenika i nastavnika u postojecim ruralnim relacijama,llot III dhe VI
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: