Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-137-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 22-Jul-2015
Data e skadimit: 27-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i sistemit te ajrosjes dhe klimatizimit ne objektin e ri komunal si dhe rregullimi i ujësjellësit dhe kanalizimit ne sh.f. “Ismail Qemaili”
Rregullimi i sistemit te ajrosjes.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Regulacija ventilacije i klimatizacije na novoj zgradi opštine i regulisanje vodovoda i kanalizacije u osnovnoj školi " Ismail Kemaili "
Regulacija ventilacije i klimatizacije.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: