Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-129-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Jul-2015
Data e skadimit: 01-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Mirembajtja e sistemit te radiolidhjeve, kamerave, sisitemit te hyrjeve daljeve
Nr. 15 129 221 Mirembajtja e sistemit te radiolidhjeve..docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje Radio sistem, kamere , ulaz izlaz sistem , protivpožarni sistem i Laura
Br. 15 129 521 Održavanje Radio sistem, kamere , ulaz izlaz sistem , protivpožarni sistem i Laura.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: