Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-097-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 23-Jul-2015
Data e skadimit: 04-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i vendeve te kontenjerëve nëntoksore dhe furnizimi me kontenjer
Rregullimi i vendeve te kontenjerëve .docx
Notice Title: Arranging the location for underground containers and supply with containers
Rregullimi i vendeve te kontenjerëve anglisht.docx
Titula Nabavke: Regulacija mesta za podzemne kontenjere i snabdevanje kontenjerima
Rregullimi i vendeve te kontenjerëve serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: