Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-135-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 24-Jul-2015
Data e skadimit: 10-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i objektit të shkolles fillore ne Kalabri
Nr. 15 135 511 Raporti i NK - Ndërtimi i objektit te shkolles fillore ne Kalabri - e korigjuar - vazhdim afati.docx
Notice Title: Construction of primary school in Calabria
Nr. 15 135 511 Construction of primary school in Calabria.docx
Titula Nabavke: Izgradnja osnovne škole u naselju Kalabrija
Nr. 15 135 511 Izgradnja osnovne škole u naselju Kalabrija - ponovljen tendera.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X