Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-141-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 27-Jul-2015
Data e skadimit: 06-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Riparimi dhe mirëmbajtja e ashensorve
Njoftim per anulim shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka i održavanje ashensorve
Njoftim per anulim serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: