Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-147-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 28-Jul-2015
Data e skadimit: 07-Aug-2015
Titulli i shpalljes: “Ndertimi i infrastrukturës ne rrugën Çagllavice - Iber Lepenc - Prishtine”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Izgradnja infrastruktura od puta Çagllavice-Iber Lepenc-Prishtine“
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: