Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-183-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 30-Jul-2015
Data e skadimit: 06-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me Led Tv dhe paisjet per nevojat e IT-se”
Furnizimi me Led Tv dhe paisjet per nevojat e IT-se.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje Led Tv i opreme za potrebe IT”
Snabdevanje Led TV i opreme za potrebe IT e.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: