Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-177-4-3-5
Lloji i kontratës: 4 - Konkursi i projektimit
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 31-Jul-2015
Data e skadimit: 11-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Sherbimet shtesë per hartimin e projketit te çerdhes ne lagjen “Arberia”
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatne usluge za izradu projekta za ogdaniste u naselje ARBERIA
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: