Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-183-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 10-Aug-2015
Data e skadimit: 20-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me Led Tv dhe paisjet per nevojat e IT-së
Njoftim per anulim shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Led oprema snabdevanje TV i IT potrebama
Njoftim per anulim serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: