Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-187-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 11-Aug-2015
Data e skadimit: 21-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Furnizim me server
Njoftim per anulim shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje serverom
Njoftim per anulim serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: