Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-187-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Aug-2015
Data e skadimit: 20-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me server
Njoftim per Kontrat 616 15 187 136.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka servera
Obavestenje o ugovoru 616 15 187 136.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: