Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-183-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Aug-2015
Data e skadimit: 19-Aug-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me Led Tv dhe paisjet per nevojat e IT-se”
NJOFTIMI PËR KONTRATË.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: ”Snabdevanje Led Tv i opreme za potrebe IT”
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: