Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-178-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 12-Aug-2015
Data e skadimit: 22-Aug-2015
Titulli i shpalljes: “Inventarizimi i këndeve te leximit”
Njoftim per anulim shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Inventar citanje uglova
Njoftim per anulim serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: