Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-127-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 13-Aug-2015
Data e skadimit: 24-Aug-2015
Titulli i shpalljes: “Ndertimi i rrugëve lokale dhe kanalizimeve fekale ne lagjen Prroi i Njelmet”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije za naselje Prroi I Njelmet”
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: