Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-188-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Aug-2015
Data e skadimit: 21-Aug-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me inventar për poliklinikën stomatologjike e medicinën e punës të QKMF-së”
Nr. 616 15 188 136 Furnizimi me inventar.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „ Snabdevanje inventarom za stomatolosku polikliniku i medicinu rada u KCPM”
616 15 188 136 Snabdevanje inventarom.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: