Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-005-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 85000000-9
Data e publikimit: 14-Aug-2015
Data e skadimit: 25-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Krijimi i kadastrit te perqojave nentoksore
Njoftim per dhanje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stvaranje Katastra Vodova i Podzemnih Objekata
OBAVEsTENJE O DODELI UGOVORA 005.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: