Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-130-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 17-Aug-2015
Data e skadimit: 28-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës që lidhet me rrugen Isa Kastrati ne lagjen Mati 1 – rruga K3-2
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Izgradnja puta koji povezuje naselja mat Isa Kastrati 1 - nacin K3-2 "
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: