Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-140-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 21-Aug-2015
Data e skadimit: 15-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Pastrimi i mbetjeve ndërtimore
Njoftim_per_Kontrate 616 15 140 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ciscenje gradjevinskih otpada
Obavestenje_o_ugovoru 616 15 140 521.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: