Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-199-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 24-Aug-2015
Data e skadimit: 10-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje për zhytje
NJOFTIM_PER_KONTRATE FURNNIZIMI (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka opreme za ronjenje
NJOFTIM_PER_KONTRATE serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: