Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-145-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 25-Aug-2015
Data e skadimit: 04-Sep-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me inventar dhe mjete tjera didaktike për çerdhen në Besi”
NJOFTIMI PaR ANULIMIN E AKTIVITETIT TaPROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventara i drugih nastavnih sredstava za vrtic´ Besi "
OBAVEa TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: