Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-201-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 25-Aug-2015
Data e skadimit: 15-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi dhe modernizimi i semaforëve në Prishtine për vitin 2015
Nr. 15 201 521 Ndërtimi dhe modernizimi i semaforëve në Prishtine për vitin 2015.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja i modernizacija semafora u Prištini za 2015
Nr. 15 201 521 OBAVEÅ TENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: