Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-186-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 26-Aug-2015
Data e skadimit: 07-Sep-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi, montimi dhe instalimi i LAN-it në objektet dhe Institucionet e Komunës së Prishtinës”.
Nr. 15 186 121 Njoftim per Kontrat.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Snabdevanje, montiranje I instaliranje LAN-a , u ubjektima I Institucijama Opstine Pristina”
616 15 186 121 Obavestenje o ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X