Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-170-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 27-Aug-2015
Data e skadimit: 06-Sep-2015
Titulli i shpalljes: ““Programimi, furnizimi dhe montimi i sistemit te biletimit automatik në hyrje te Parkut Gërmia”
NJOFTIMI PafeR ANULIMIN E AKTIVITETIT Tafe PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Programiranje , nabavka i ugradnja automatskog sistema biletimit na ulazu u javni park”
OBAVEa TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: