Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-155-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 31-Aug-2015
Data e skadimit: 11-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e pajisjeve te TI të Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera komunale
Mirëmbajtja e pajisjeve te TI të Komunës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje IT opreme za opštinu, školama i drugim opštinskim institucijama
Odrzavanje IT opreme za opstinu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: