Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-123-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 02-Sep-2015
Data e skadimit: 14-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i objektit parashkollor ne Kodrën e Trimave
Ndërtimi i objektit parashkollor ne Kodrën e Trimave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Izgradnja institucija u naselju moc´nog brda”
“Izgradnja institucija u naselju mocnog brda”.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: