Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-136-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 03-Sep-2015
Data e skadimit: 15-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimeve fekale për lagjen Arbëria si dhe rruga Qemal Stafa
Nr. 15 136 521 Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimeve fekale për lagjen Arbëria si dhe rruga Qemal Stafa.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije za Arberia i Kemal Stafa ulice
Nr. 15 136 521 Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije za Arberia i Kemal Stafa ulice.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: