Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-181-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 08-Sep-2015
Data e skadimit: 19-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Deratizimi vjeshtor i podrumeve dhe garazheve të Prishtinës
Njoftim per dhenje te kontrates.docx
Notice Title: Derattization autumn of basements and garages of Pristina
Contract Award notice.docx
Titula Nabavke: Deratizacija javnih garaza i podruma Pristine
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: