Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-203-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 08-Sep-2015
Data e skadimit: 10-Sep-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizmi me mjete didaktike per qerdhet “ Ngjyra”-Hjavali dhe qerdhja “Shtepija Magjike “ - Besi””
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Nabavka nastavnih sredstava za obdaništa "Color" i vrtic´a -Hjavali "kuc´i Magic"-Besi"
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: