Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-102-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 08-Sep-2015
Data e skadimit: 15-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Ndertimi i Bibliotekes Mobile
Ndertimi i Bibliotekes Mobile.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja Biblioteka Mobile
Izgradnja Biblioteka Mobile.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: