Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-208-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 08-Sep-2015
Data e skadimit: 10-Sep-2015
Titulli i shpalljes: "Organizimi i edicionit te 15-te festivali “Ylberi i Prishtines “– pjesa teknike"
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Organizacija 15. izdanju festivala " Duge Prištine"–pjesa teknike"
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: