Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-209-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 08-Sep-2015
Data e skadimit: 10-Sep-2015
Titulli i shpalljes: ““Organizimi i edicionit te 15-te festivali “Ylberi i Prishtines “– pjesa Artistike””
NJOFTIM per dhanje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “ Organizacija 15. izdanju festivala " Duge Prištine" - The Art """”
njoftim per dhanje serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: