Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-183-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 09-Sep-2015
Data e skadimit: 11-Sep-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizm me LED –TV dhe paisje per nevojat e IT-se”
NJOFTIM Per dhanje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje Led Tv i opreme za potrebe IT”
OBAVEa TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: