Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-146-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 11-Sep-2015
Data e skadimit: 22-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me aparat të rengenit për nevojat e QKMF-së
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanja uredaj rentgena za potrebe FMC
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: