Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-184-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 11-Sep-2015
Data e skadimit: 21-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajvali dhe ndërtimi i trotuareve në rrugën Muharrem Fejza
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta u selu Hajvali i izgradnju trotoara u Muharrem Fejza nacin
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: