Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-225-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Sep-2015
Data e skadimit: 12-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit
njoftim per kontrate.docx
Notice Title: Winter maintenance of roads and sidewalks of the city
anglishte.docx
Titula Nabavke: Zimsko održavanje puteva i trotoara u gradu
serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: